Menü
Anasayfa
Hakkımızda
Yurtdışı Borçlanma
Yurtdışı Emeklilik
Hizmetlerimiz
Anlaşmalı Ülkeler
Mavi Kartlılar
Püf Noktalar
Sıkça Sorulanlar
İletişim

Yurtdışı Emeklilik -Gelişmelerden

Haberdar ol Tıklayınız

Fransa

TÜRKİYE DANİMARKA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİNE GÖRE GENEL HAKLAR
SORU – 1 :
Türkiye – Danimarka sosyal güvenlik sözleşmesinin vatandaşlarımıza sağladığı imkanlar nelerdir?
Türkiye – Danimarka Sosyal Güvenlik Sözleşmesi genel olarak;
-Vatandaşlarımızın Danimarka vatandaşları gibi sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde hak ve yükümlülük bakımından eşit işlem göreceklerini,
-Her iki ülkede geçen hizmet sürelerinin birleştirileceğini öngören temel haklar sağlamaktadır. Ayrıca bu Sözleşme ile;
a)Vatandaşlarımız ve aile bireylerinin;
- Hastalık, analık, iş kazası ve meslek hastalıkları, yaşlılık, malullük ve ölüm gibi sigorta kollarının gerektirdiği yardımlardan yararlanmaları,
b) Vatandaşlarımızın,
- Çocukları için yapılan aile yardımları ile
- İşsizlik sigortası yardımlarından yararlanmaları da sağlanmaktadır.
SORU – 2 :
Danimarka’da çalışan sigortalılar öncelikle nelere dikkat etmelidirler ?
-Danimarka’daki çalışmalarınızla ilgili olarak verilen SİGORTA KARTI, ÇALIŞMABELGESİ ve DİĞER TÜM BELGELERİ saklayınız.
-Sosyal Güvenlik Konusunda sorununuz olduğunda veya bilgi almak istediğinizde,
•DANİMARKA’da bağlı olduğunuz Sosyal Sigorta Kurumuna,
Bu broşürün arkasında adresleri yazılı olan DANİMARKA’DAKİ ÇALIŞMA ATAŞELİKLERİMİZE,
veya,
•ANKARA’da Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Yurtdışı Borçlanma ve Tahsis işlemleri Daire Başkanlığına
başvurunuz.

ÖNEMLİ UYARI :
Yazılı başvurularda istek veya sorununuzu açıkça yazarak, varsa Türkiye ve Danimarka sigorta sicil numaralarınızı mutlaka belirtiniz.

SORU – 3 :
Danimarka’da çalışan sigortalılar ile yanlarında ikamet eden aile bireylerine hangi sağlık yardımları yapılmaktadır?
Pratisyen doktor tarafından yapılan tıbbi bakım,
-Mütehassıs doktor tarafından yapılan tıbbi bakım,
-İlaçlar,
-Hastane tedavisi,
-Analık halinde yapılan yardımlar,
SORU – 4 :
Danimarka’da çalışmakta olan sigortalı ile beraberinde ikamet eden aile bireylerinden kimler sağlık yardımlarından yararlanmaktadır?
Danimarka’da ikamet eden kimseler sağlık yardımlarından faydalanmaktadır.
SORU – 5 :
Danimarka’da çalışan vatandaşlarımızın ülkemizde oturan aile fertleri ile sadece Danimarka’dan aylık alıp, ülkemizde oturan vatandaşlarımız ile aile fertlerinin sağlık yardım hakkı var mıdır?
- Bu kişilerin, Danimarka nam ve hesabına sağlık yardımlarından faydalanma hakları yoktur.
Ancak, yukarıda sayılan kişiler Sağlık Bakanlığı sağlık tesislerinde masrafları kendilerince karşılanmak suretiyle sağlık hizmeti alabilirler.
SORU – 6 :
Danimarka mevzuatına göre malullük aylığı alma koşulları nelerdir?
-Türk vatandaşlarının Danimarka’da asgari 12 ay işçi olarak çalışması,
-Çalışma gücünü kısmen veya tamamen kaybetmesi,
-Talep tarihinden önce kesintisiz ve asgari 12 ay süre içinde Danimarka’da ikamet etmiş olmaları ve bu süre zarfında asgari 12 ay bedenen ve aklen normal iş görmeye muktedir olmaları gereklidir.
-Ya da Danimarka’da çalışması bulunmayan Türk vatandaşları 15 yaşından sonra toplam asgari 5 yıllık bir süre Danimarka’da sürekli ikamet etmiş olmaları,
-Bu ikametin asgari kesintisiz 12 aylık kısmının talep tarihinden önce olması ve bu süre içinde asgari 12 ay bedenen ve aklen normal bir işi görmeye muktedir olmaları,
-Çalışma güçlerini kısmen veya tamamen kaybetmeleri,
-İş göremezlik halini takip eden malullüğün, Danimarka’da ikamet edildiği sırada meydana gelmesi şartına bağlıdır.
SORU – 7 :
Danimarka mevzuatına göre yaşlılık aylığı alma koşulları nelerdir?
-Türk vatandaşlarının Danimarka’da 12 ay işçi olarak istihdam edilmesi,
-16 – 67 yaş arasında toplam olarak asgari beş yıllık bir süre Danimarka’da ikamet etmiş olmaları,
-Bu şartları yerine getirerek yaşlılık aylığına hak kazanan Türk vatandaşları Türkiye’ye dönmeleri halinde bu haktan yararlanmaya devam ederler.
-Danimarka’da çalışması olmayan bir Türk vatandaşı ise 16 – 67 yaşları arasında asgari 5 yıllık bir süre Danimarka’da ikamet etmesi gerekmektedir.
SORU – 8 :
Danimarka mevzuatına göre dul aylığı alma koşulları nelerdir?
Danimarka dul aylığı kanunu 1.1.984 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır. Bu itibarla Danimarka dul eşlere aylık bağlamamakta, ancak yaşlılık aylığı koşullarının yerine getirilmesi halinde aylık bağlamaktadır.
Bununla birlikte, evli olmayan bir kadın yada erkeğe ilgili kimsenin sosyal ve sağlık durumuna göre bir aylık bağlanmaktadır. Bunu yeni aylık çeşidi dul aylığının yerini almış olup, bu aylığa erken aylık denilmektedir.
50 – 67 yaş arasındaki kadın ve erkekler sosyal ve tıbbi nedenlerle erken aylık alabilirler. Bu aylık sürekli olarak bakıma ihtiyacı bulunan kimselere verilmekte olup, aylığın miktarı, ilgilinin eşinin öldüğü tarihte sahip olduğu mali duruma göre tespit edilmektedir.
Erken aylıktan yararlanacak kimsenin talep tarihinde Danimarka’da ikamet ediyor olması gerekir.
SORU – 9 :
Türkiye’de veya Danimarka’da geçen sigortalılık süreleri yeterli ise, ayrı ayrı tam aylık bağlanabilir mi?

-Türkiye ve Danimarka’da geçen sigortalılık süreleri; malullük, yaşlılık veya ölüm sigortasından aylık bağlanmasına yeterli ise hizmet birleştirilmesi yapılmadan her iki ülke sigorta kurumunca ayrı ayrı tam aylık bağlanabilir
SORU – 10 :
Türkiye’de veya Danimarka’da geçen sigortalılık süreleri yeterli değil ise hizmet birleştirilmesi yapılarak kısmi aylık bağlanabilir mi?
Her iki ülkede geçen sigortalılık süreleriyle ayrı ayrı aylık bağlanmasına hak kazanılamaz ise, her iki ülkede geçen sigortalılık süreleri birleştirilerek, aylığa hak kazanılması halinde, birleşik hizmetler üzerinden aylık bağlayacak ülke mevzuatına göre geçen sigortalılık süresi oranında kısmi aylık bağlanılabilir.
SORU – 11 :
Türkiye-Danimarka sosyal güvenlik sözleşmesine göre hangi hizmetler birleştirilebilir?
Danimarka’da geçen hizmetlerle, Türkiye’de;
• Sosyal Güvenlik Kurumuna(Mülga SSK, T.C. Emekli Sandığı, Bağ-Kur)
• Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20. maddesindeki emekli sandıklarına
Tabi olarak geçen hizmetler birleştirme kapsamındadır.
SORU – 12 :
Aile yardımları (çocuk paraları) kimler için ödenir ?
Danimarka’da ikamet eden Türk vatandaşlarının yanlarında ikamet eden 16 yaşından küçük çocukları için aile yardımları ödenir.
SORU – 13 :
Danimarka’da prim iadesi var mıdır?
Danimarka mevzuatına göre prim iadesi yapılmamaktadır.

BİLGİ ALMAK İÇİN BAŞVURULABİLECEK KURUM VE KURULUŞLARIN ADRESLERİ ADRES
T. C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü
Yurtdışı Borçlanma ve Tahsis İşlemleri Daire Başkanlığı
Mithatpaşa Cad.No:7
06437 Sıhhiye-Ankara/TÜRKİYE
TELEFON:
+90 312 444 32 01
FAX: +90 312 435 32 14 (PBX) 

DİĞER ANLAŞMALI ÜLKELER

Avusturya

Almanya

Arnavutluk

Azerbaycan

Belçika

Bosna Hersek

Bulgaristan

Çek Cumhuriyeti

Danimarka

Gürcistan

Hollanda

İngiltere

İsveç

İsviçre

K.K.T.C.

Kanada

Kebek

Libya

Lüksemburg

Makedonya

Norveç

Romanya

Web Tasarım Ankara