Menü
Anasayfa
Hakkımızda
Yurtdışı Borçlanma
Yurtdışı Emeklilik
Hizmetlerimiz
Anlaşmalı Ülkeler
Mavi Kartlılar
Püf Noktalar
Sıkça Sorulanlar
İletişim

Yurtdışı Emeklilik -Gelişmelerden

Haberdar ol Tıklayınız

İsveç

TÜRKİYE İSVEÇ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİNE GÖRE GENEL HAKLAR

SORU – 1 :
Türkiye – İsveç sosyal güvenlik sözleşmesinin vatandaşlarımıza sağladığı imkanlar nelerdir?
Türkiye – İsveç Sosyal Güvenlik Sözleşmesi genel olarak;
-Vatandaşlarımızın, İsveç vatandaşları gibi sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde hak ve yükümlülük bakımından eşit işlem göreceklerini,
-Her iki ülkede geçen hizmet sürelerinin birleştirileceğini,
-İsveç’te kazanılan munzam aylıktan Türkiye’ye dönülmesi halinde de yararlanmaya devam edeceklerini öngören temel haklar sağlamaktadır.
Ayrıca bu Anlaşma ile;
a) Vatandaşlarımız ve aile bireylerinin
-Hastalık, analık, iş kazası ve meslek hastalıkları, yaşlılık, malullük ve ölüm gibi sigorta kollarının gerektirdiği yardımlardan yararlanmaları,
b)Vatandaşlarımızın
-Çocukları için yapılan aile yardımları ile
-İşsizlik sigortası yardımlarından yararlanmaları da sağlanmaktadır.
SORU – 2 :
İsveç’te çalışan sigortalılar öncelikle nelere dikkat etmelidirler?
-İsveç’teki çalışmalarınızla ilgili olarak verilen SİGORTA KARTI, ÇALIŞMA BELGESİ ve DİĞER TÜM BELGELERİ saklayınız.
-Sosyal güvenlik konusunda sorununuz olduğunda veya bilgi almak istediğinizde,
•İSVEÇ’TE bağlı olduğunuz Sosyal Sigorta Kurumuna,
•Bu broşürün arkasında adresleri yazılı olan İSVEÇ’TEKİ ÇALIŞMA ATAŞELİKLERİMİZE,
veya,
•Ankara’da Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Yurtdışı Borçlanma ve Tahsis İşlemleri Daire Başkanlığına
başvurunuz.
ÖNEMLİ UYARI :
Yazılı başvurularda istek veya sorununuzu açıkça yazarak, varsa Türkiye ve İsveç sigorta sicil numaralarınızı mutlaka belirtiniz.
SORU – 3 :
İsveç’te çalışan sigortalılar ile yanlarında ikamet eden aile bireylerine hangi sağlık yardımları yapılmaktadır?
-Hastanede yatma,
-Sanatoryum,
-Kaplıca tedavileri,
-Diş tedavileri,
-İlaçlar,
-Protez, görme-işitme cihazları,
-Analık halinde yapılan yardımlar,
SORU – 4 :
İsveç’te çalışmakta olan sigortalı ile beraberinde ikamet eden aile bireylerinden kimler sağlık yardımlarından yararlanmaktadır?
İsveç’te ikamet eden kimseler sağlık yardımlarından yararlanmaktadırlar.
SORU – 5 :
İsveç’te çalışan vatandaşlarımızın ülkemizde oturan aile fertleri ile sadece İsveç’ten aylık alıp, ülkemizde oturan vatandaşlarımız ile aile fertlerinin sağlık yardım hakkı var mıdır?
Bu kişilerin,İsveç nam ve hesabına sağlık yardımlarından faydalanma hakları yoktur.
Ancak, Sağlık Bakanlığı sağlık tesislerinde masrafları kendilerince karşılanmak suretiyle sağlık hizmeti alabilirler.
SORU – 6 :
İsveç’te çalışan vatandaşlarımızın Türk mevzuatına göre isteğe bağlı sigortaya prim ödeme imkanı var mıdır?
İsveç’te istihdam edilen Türk işçileri arzu ettikleri taktirde Türk mevzuatına göre hiç bir şart aranmaksızın isteğe bağlı sigortaya devam edebilirler.
SORU – 7 :
İsteğe bağlı sigortaya primi ödenen hizmetler, hizmet birleştirilmesinde dikkate alınacak sürelerden midir?
İsteğe bağlı sigortaya primi ödenmiş süreler hizmet birleştirilmesinde dikkate alınmaz. Vatandaşlarımız isteğe bağlı sigortaya primi ödenmiş hizmetleri ile bağımsız olarak emekli aylığı talep etme hakkına sahiptirler.
SORU – 8 :
İsveç mevzuatına göre malullük aylığı alma koşulları nelerdir?
-Talep tarihinden önceki, son beş yıl içinde İsveç’te ikamet etmiş olması veya,
-İsveç’te mukim olması ve ikameti sırasında kesintisiz olarak bir yıl istihdam edilebilir olması gerekir.
SORU – 9 :
İsveç mevzuatına göre yaşlılık aylığı alma koşulları nelerdir?
İsveç mevzuatına göre, sigortalılara iki tip yaşlılık aylığı bağlanmaktadır.
a)ESAS AYLIK : İsveç’te ikamet eden Türk vatandaşına esas aylık bağlanabilmesi için, 10 yıl İsveç’te ikamet şartı aranmakta ve bu 10 yılın en az 5 yılının aylık talebinden önceki sürede geçmiş olması gerekmektedir.
b)MUNZAM AYLIK: Bu aylık gelir getiren işte çalışan kimselere bağlanmakta olup, İsveç’te ikamet eden bir Türk vatandaşının munzam aylığa hak kazanabilmesi için, talep tarihinden önceki son 5 yıl içinde İsveç’te mukim olması ve 16 yaşından sonra toplam olarak en az 10 yıl İsveç’te ikamet etmiş olması gerekmektedir.
SORU – 10 :
İsveç mevzuatına göre dul ve yetim aylığı alma koşulları nelerdir?
-Ölümünden hemen önce müteveffanın beş yıldan az olmamak üzere İsveç’te ikamet etmiş bulunması ve geride kalan hak sahiplerinin ise sigortalının ölüm tarihinde İsveç’te ikamet etmekte olması veya;
-Geride kalan hak sahiplerinin İsveç’te en az beş yıl ikamet etmiş olmaları ve ölüm tarihinde geride kalan hak sahiplerinin veya müteveffanın İsveç’te ikamet etmekte olması;
gerekmektedir.
SORU – 11 :
Türkiye’de veya İsveç’te geçen sigortalılık süreleri yeterli ise, ayrı ayrı tam aylık bağlanabilir mi?
- Bir ülke Kurumunun aylık bağlaması durumunda, sadece kendi ülkesinde geçen hizmetleri yeterli ise tam aylık bağlanır.
Tam aylık, karşı ülke Kurumunca aylık bağlandığı tarihten itibaren kısmi aylığa dönüştürülür.
SORU – 12:
Türkiye’de veya İsveç’te geçen sigortalılık süreleri yeterli değilse hizmet birleştirilmesi yapılarak kısmi aylık bağlanabilir mi?
Her iki ülkede geçen sigortalılık süreleriyle ayrı ayrı aylık bağlanmasına hak kazanılamaz ise, her iki ülkede geçen sigortalılık süreleri birleştirilerek, aylığa hak kazanılması halinde, birleşik hizmetler üzerinden aylık bağlayacak ülke mevzuatına göre geçen sigortalılık süresi oranında kısmi aylık bağlanılabilir.
SORU – 13 :
Türkiye-İsveç sosyal güvenlik sözleşmesine göre hangi hizmetler birleştirilebilir?
İsveç’te geçen hizmetlerle, Türkiye’de;
• Sosyal Güvenlik Kurumuna(Mülga SSK, T.C. Emekli Sandığı, Bağ-Kur)
• Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20. maddesindeki emekli sandıklarına
Tabi olarak geçen hizmetler birleştirme kapsamındadır.
SORU – 14 :
Aile yardımları (çocuk paraları) kimler için ödenir ?
Annenin veya babanın en az altı ay süre ile İsveç’te ikamet etmesi şartına bağlanmıştır. Çocuk için de geçerli olan bu ikamet şartının yerine getirilmesi halinde, çocuk parasının çocuğun bakımını sağlayan İsveç’te mukim ve kayıtlı bir kimseye de ödenmesi mümkündür. Sigortalının Türkiye’de yaşamakta olan çocukları ise kapsam dışındadır.
SORU – 15 :
İsveç’te prim iadesi var mıdır?
İsveç mevzuatına göre prim iadesi yapılmamaktadır.

BİLGİ ALMAK İÇİN BAŞVURULABİLECEK KURUM VE KURULUŞLARIN ADRESLERİ

ADRES:
T. C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü
Yurtdışı Borçlanma ve Tahsis İşlemleri Daire Başkanlığı
Mithatpaşa Cad.No:7
06437 Sıhhiye-Ankara/TÜRKİYE
TELEFON:
+90 312 444 32 01

FAX: +90 312 435 32 14 (PBX) 

DİĞER ANLAŞMALI ÜLKELER

Avusturya

Almanya

Arnavutluk

Azerbaycan

Belçika

Bosna Hersek

Bulgaristan

Çek Cumhuriyeti

Danimarka

Fransa

Gürcistan

Hollanda

İngiltere

İsviçre

K.K.T.C.

Kanada

Kebek

Libya

Lüksemburg

Makedonya

Norveç

Romanya

Web Tasarım Ankara