Menü
Anasayfa
Hakkımızda
Yurtdışı Borçlanma
Yurtdışı Emeklilik
Hizmetlerimiz
Anlaşmalı Ülkeler
Mavi Kartlılar
Püf Noktalar
Sıkça Sorulanlar
İletişim

Yurtdışı Emeklilik -Gelişmelerden

Haberdar ol Tıklayınız

Kanada

TÜRKİYE KANADA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİNE GÖRE GENEL HAKLAR

SORU–1:
Türkiye – Kanada sosyal güvenlik sözleşmesinin uygulama alanı ve getirdiği genel haklar nelerdir?
Bu sözleşme, Türkiye ve Kanada mevzuatına tabi olan veya tabi olmuş kimseler ile bunların iki ülkeden birinin uygulanan mevzuatının kapsamında bulunan bakmakla yükümlü olduğu kimselere ve geride kalan hak sahiplerine uygulanır.
Sözleşme, iş kazaları, meslek hastalıkları, malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta kollarından gelir ve aylıkla ilgili ön görülen temel haklar sağlamakla birlikte; hastalık, analık, iş kazası ve meslek hastalıkları sigorta kollarından sağlık yardım hakkını vermemektedir.
Yine sözleşme, hükümlerinden faydalanacak kimselerin akit tarafların mevzuatı karşısında o ülkenin vatandaşları ile hak ve menfaatler bakımından eşit sayılması imkânı sağlanmıştır.
Ayrıca, her iki tarafın mevzuatına tabi olan veya olmuş bir kimseye veya böyle bir kimsenin bakmakla yükümlü olduğu kişiler veya geride kalan hak sahiplerine, bu sözleşme uyarınca ödenecek yardımlar, üçüncü bir devlet ülkesinde de ödeme imkânını sağlamıştır.
SORU–2:
Türkiye’de veya Kanada’da geçen sigortalılık süreleri yeterli ise, ayrı ayrı tam aylık bağlanabilir mi?
Türkiye ve Kanada’da geçen sigortalılık süreleri; malullük, yaşlılık veya ölüm sigortasından aylık bağlanmasına yeterli ise hizmet birleştirilmesi yapılmadan her iki ülke sigorta kurumunca ayrı ayrı tam aylık bağlanabilir.
SORU–3:
Türkiye’de veya Kanada’da geçen sigortalılık süreleri yeterli değil ise hizmet birleştirilmesi yapılarak kısmi aylık bağlanabilir mi?  
Her iki ülkede geçen sigortalılık süresiyle ayrı ayrı aylık bağlanmasına hak kazanılamaz ise, her iki ülkede geçen sigortalılık süreleri birleştirilerek aylığa hak kazanılması halinde, birleşik hizmetler üzerinden aylık bağlayacak ülke mevzuatına göre geçen sigortalılık süresi oranında kısmi aylık bağlanabilir.  
SORU–4:
Türkiye-Kanada sosyal güvenlik sözleşmesine göre hangi hizmetler birleştirilebilir?
Kanada’da geçen hizmetlerle, Türkiye’de;
1–5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa (Devredilen Sosyal Sigortalar Kurumuna, T.C. Emekli Sandığına, Bağ-Kur’a tabi hizmetler),

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20. maddesindeki emekli sandıklarına, 
Tabi olarak geçen hizmetler birleştirme kapsamındadır.

SORU–5:
Sosyal güvenlik konusunda sorununuz olduğunda veya bilgi almak istediğinizde nereye başvurulmalıdır?
Kanada’da bağlı bulunduğunuz Sosyal Sigorta Kurumuna,
Ankara 'da Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Yurtdışı Borçlanma ve Tahsis İşlemleri Daire Başkanlığına,
Başvurunuz.

ÖNEMLİ UYARI:

Yazılı başvurularda istek veya sorularınızı açıkça yazıp, varsa Türkiye ve KANADA sigorta sicil numaralarınızı mutlaka belirtiniz.

SORU–6:
Karşılaşılan herhangi bir sorunda müracaat edilebilecek Türkiye ile ilgili merciiler hangileridir?
Türkiye’de bilgi için başvurulabilecek kurum, adres ve telefon numaraları
ADRES VE TELEFONLARIMIZ :
T. C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü
Yurtdışı Borçlanma ve Tahsis İşlemleri Daire Başkanlığı
Mithatpaşa Cad. No:7
06437 Sıhhiye-Ankara/TÜRKİYE
TELEFON:
+90 312 444 32 01
FAX: +90 312 435 32 14 (PBX)

DİĞER ANLAŞMALI ÜLKELER

Avusturya

Almanya

Arnavutluk

Azerbaycan

Belçika

Bosna Hersek

Bulgaristan

Çek Cumhuriyeti

Danimarka

Fransa

Gürcistan

Hollanda

İngiltere

İsveç

İsviçre

K.K.T.C.

Kebek

Libya

Lüksemburg

Makedonya

Norveç

Romanya

Web Tasarım Ankara