Menü
Anasayfa
Hakkımızda
Yurtdışı Borçlanma
Yurtdışı Emeklilik
Hizmetlerimiz
Anlaşmalı Ülkeler
Mavi Kartlılar
Püf Noktalar
Sıkça Sorulanlar
İletişim

Yurtdışı Emeklilik -Gelişmelerden

Haberdar ol Tıklayınız

Lüksemburg

TÜRKİYE LÜKSEMBURG SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİNE GÖRE GENEL HAKLAR

 

SORU – 1

Türkiye Lüksemburg Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin vatandaşlarımıza sağladığı olanaklar nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti ile Lüksemburg Büyük Dukalığı arasında imzalanan ve yürürlükte bulunan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi genel olarak;

            -Vatandaşlarımızın Lüksemburg’da çalıştıkları süre içerisinde sosyal güvenceye kavuşturulmaları ve bu ülkenin vatandaşları ile hak ve menfaatler bakımından eşit işlem görme,

            -Vatandaşlarımız ile bunların bakmakla yükümlü bulundukları aile bireylerinin, Türkiye ile Lüksemburg sosyal güvenlik mevzuatlarından kaynaklanan kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına ilişkin haklarını, her iki ülkede bulundukları veya ikamet ettikleri sırada da kullanma,

            -Türkiye ile Lüksemburg sosyal güvenlik mevzuatına göre tamamlanmış hizmet süreleri ile bu ülkelerin taraf olduğu sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış bulundukları üçüncü bir ülkedeki hizmet süreleri, aynı, zamana rastlamamak kaydıyla birleştirme,
imkanı sağlamıştır.

SORU – 2

Geçici olarak ülkemizde ikamet eden vatandaşlarımızdan, Lüksemburg sigorta kurumları adına kimler ve hangi formülerler ile sağlık yardımı talep edebileceklerdir?

-Lüksemburg mevzuatına tabi işçiler ile yanlarında ikamet eden aile bireylerinden geçici olarak ülkemize gelenler,

            -Lüksemburg’dan aylık veya gelir sahibi olarak Lüksemburg’da ikamet etmekte olanlar ile yanlarında ikamet eden aile bireylerinden geçici olarak ülkemize gelenler,

            -Lüksemburg’da çalışmakta olan sigortalı ve yanlarında ikamet eden aile bireyleri hastalık ve analık sigortası yardımlarından yararlanmakta iken bağlı bulundukları yetkili hastalık sandığının izniyle ülkemize gelenler,

            -İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sağlık yardım hakkına sahip olup, geçici olarak Ülkemizde ikamet eden sigortalı ile gelir sahibi ve bunların bakmakla yükümlü aile bireyleri,

            -Lüksemburg’daki işvereni tarafından geçici görevle Ülkemize gönderilen sigortalılar ve kendilerine refakat eden aile bireyleri,

            -Karayolu, havayolu, demiryolu ile Ülkemizde yolcu veya mal taşımacılığı yapmak üzere dolaşan veya sefer yapan Lüksemburg sigortalıları,

            -Lüksemburg bayrağını taşıyan bir gemide çalışan Lüksemburg sigortalıları,
-Ülkemizde Lüksemburg’un diplomatik misyonlarında veya konsolosluk servislerinin hizmetinde bulunan personel ile bu misyon ve servis görevlilerinin özel hizmetlisi olarak çalışan (vatandaşlık koşuluna bakılmazsızın) sigortalılar,

            Lüksemburg kurumlarınca düzenlenmiş TR/L3 formülerine sahip olan yukarıda belirtilen vatandaşlarımızın Kurumumuz mevzuatının öngördüğü sağlık hizmetlerinden yararlanma hakları vardır.

SORU – 3

Daimi olarak ülkemizde ikamet eden vatandaşlarımızdan Lüksemburg sigorta kurumları adına kimler ve hangi formülerler ile sağlık yardımı talep edebileceklerdir?

-Lüksemburg sigorta kurumlarından sağlık yardım hakkını elde etmiş ve Lüksemburg’da ikamet eden “sigortalı, aylık sahibi ve gelir sahibinin” Ülkemizde daimi olarak ikamet eden aile bireyleri, TR/L4 formüleri ile Lüksemburg kurumları adına Kurumumuz mevzuatının öngördüğü sağlık hizmetlerini alabileceklerdir. Vatandaşlık koşulu aranmamaktadır.

            -Lüksemburg sigorta kurumlarından sağlık yardım hakkını elde etmiş aylık veya gelir sahibinin Ülkemizde ikamet etmesi halinde, bakmakla yükümlü bulunduğu aile bireyleri ile birlikte ve TR/L5 formüleri ile Lüksemburg sigorta kurumları adına Kurumumuz mevzuatının öngördüğü sağlık hizmetlerini alabileceklerdir. Vatandaşlık koşulu aranmamaktadır.

SORU – 4

Lüksemburg sigortalısı ile Lüksemburg’dan aylık sahibi olan vatandaşımızın, daimi olarak ülkemizde ikamet eden sağlık yardımına hak sahibi olacak aile bireyleri, hangi ülke mevzuatına göre tespit edilir?

Sözleşme hükümlerine göre sağlık yardımından yararlanmaya hak sahibi olan “aile bireyleri” sağlık yardım yapacak olan ülke mevzuatına göre tespit edilir.

            Bu durumda, aile bireylerinin tespitinde Kurumumuz mevzuatı esas alınacaktır.

SORU – 5

Geçici veya daimi olarak ülkemizde ikamet eden vatandaşlarımızın, Lüksemburg sigorta kurumları adına sağlık hizmetlerinden ne şekilde yararlanma hakları vardır?

Lüksemburg sigorta kurumları adına sağlık yardım hakkına sahip olduklarını gösteren TR/L3, TR/L4 ve TR/L5 formülerlerine sahip olan kimselerin, Müdürlüklerimiz tarafından düzenlenmiş Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi ile Sağlık Bakanlığının Sağlık tesisleri ile Kurumumuzun sözleşme ya da anlaşma yapmış olduğu resmi veya özel sağlık kuruluşlarına müracaatla muayene ve tedavilerini yaptırabileceklerdir.

 

SORU – 6

Vatandaşlarımızın Kurumumuz mevzuatına tabi kalarak geçici görevle Lüksemburg’da çalışabilir mi ve sağlık yardım hakları varmıdır?

-İşvereni tarafından geçici görevle Lüksemburg’a gönderilen Kurumumuz sigortalıları,

-Kurumumuz sigortalısı olarak Lüksemburg’da uluslararası nakliyat işlerinde çalışanlar,

            -Kurumumuz sigortalısı olarak Lüksemburg’da diplomatik misyonlar ve konsolosluklarımızda çalışanlar,

            Sözleşme hükümlerinde belirtilen süreyi aşmamak kaydıyla Kurumumuza tabi olarak Lüksemburg’da çalışabileceklerdir.

            Yukarıda belirtilenler ile kendilerine refakat eden aile bireylerinin Lüksemburg’da Kurumumuz adına sağlık yardım hakları vardır. Bu konuda Müdürlüklerimiz tarafından düzenlenmiş TR/L3 formülerlerine sahip olmaları gerekir.

            Ayrıca, sözleşme hükümlerine göre Türkiye’de bir mesleki faaliyet icra eden bağımsız çalışan (5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun (b) bendi kapsamında olanlar) faaliyetini geçici olarak Lüksemburg’da devam ettirebilir. Bunların Lüksemburg’daki faaliyetleri esnasında Türk Sosyal Güvenlik Kurumu adına sağlık yardım hakları yoktur.

SORU – 7

Kurumumuzdan sağlık yardım hakkı bulunan vatandaşlarımızın Lüksemburg’da geçici ikametleri sırasında kimlerin ve hangi koşullarda sağlık yardım hakları vardır?

- Kurumumuz sigortalısı ile bakmakla yükümlü aile bireylerinin,

            - Türkiye ile Lüksemburg mevzuatına göre aylık veya gelir bağlanmış olan kimseler ile yalnız Kurumumuz mevzuatına göre aylık veya gelir bağlanmış olan kimselerin ve aile bireylerinin,

            Geçici olarak Lüksemburg’da bulundukları sırada, durumları derhal sağlık yardımı yapılmasını gerektirdiği zaman Kurumumuz adına Lüksemburg mevzuatının öngördüğü sağlık hizmetlerinden yararlanma hakları vardır.

            Bu konuda ilgililerin Müdürlüklerimiz tarafından düzenlenmiş TR/L3 formülerine sahip olmaları gerekir.

SORU – 8

Kurumumuzdan sağlık yardım hakkı bulunan vatandaşlarımızın, Lüksemburg’da daimi ikametleri sırasında kimler ve hangi koşullarda sağlık yardım hakları vardır?

Kurumumuzdan sağlık yardım hakkını elde etmiş ve ülkemizde ikamet eden “sigortalı, aylık sahibi ve gelir sahibinin” Lüksemburg’da daimi olarak ikamet eden aile bireyleri, TR/L4 formüleri ile Kurumumuz adına Lüksemburg mevzuatının öngördüğü sağlık hizmetlerini alabileceklerdir. Vatandaşlık  koşulu aranmamaktadır.

DİĞER ANLAŞMALI ÜLKELER

Avusturya

Almanya

Arnavutluk

Azerbaycan

Belçika

Bosna Hersek

Bulgaristan

Çek Cumhuriyeti

Danimarka

Fransa

Gürcistan

Hollanda

İngiltere

İsveç

İsviçre

K.K.T.C.

Kanada

Kebek

Libya

Makedonya

Norveç

Romanya

Web Tasarım Ankara