Menü
Anasayfa
Hakkımızda
Yurtdışı Borçlanma
Yurtdışı Emeklilik
Hizmetlerimiz
Anlaşmalı Ülkeler
Mavi Kartlılar
Püf Noktalar
Sıkça Sorulanlar
İletişim

Yurtdışı Emeklilik -Gelişmelerden

Haberdar ol Tıklayınız

Norveç

TÜRKİYE MAKEDONYA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİNE GÖRE GENEL HAKLAR

SORU-1:

Türkiye-Makedonya sosyal güvenlik sözleşmesinin vatandaşlarımıza sağladığı olanaklar nelerdir?

Türkiye-Makedonya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi genel olarak vatandaşlarımızın;

Makedonya’da bulundukları sürelerde bu ülke vatandaşları gibi sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde hak ve yükümlülük bakımından eşit işlem görmelerini,
Her iki ülkede geçen hizmet sürelerinin birleştirilmesini,
Makedonya’da kazandıkları haklardan Türkiye’ye dönmeleri halinde de yararlanmaya devam etmelerini,
Hastalık, analık, iş kazası ve meslek hastalıkları, yaşlılık, malullük ve ölüm gibi sigorta kollarının gerektirdiği yardımlardan yararlanmalarını,
güvence altına almaktadır.

SORU-2:

Makedonya’da çalışan vatandaşlarımız öncelikle nelere dikkat etmelidirler?

Makedonya’daki çalışmalara ait olarak kendilerine verilen sigorta kartı, çalışma belgesi ve diğer tüm belgeler saklanmalıdır.
Sosyal güvenlik konusunda karşılaşılaşan sorunlar veya bilgi alınmak istenildiğinde;

Makedonya’da bağlı bulunulan sosyal sigorta kurumuna,
Makedonya’daki Çalışma Ataşeliklerimize,
Ankara’da Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Yurtdışı Borçlanma ve Tahsis İşlemleri Dairesi Başkanlığı’na, (Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye-ANKARA)
başvurulmalıdır.
Yazılı başvurularda istek veya sorunun açıkça yazılması, varsa Makedonya belgelerinin eklenmesi, mevcut olması halinde Türkiye ve Makedonya sigorta sicil numaralarının mutlaka belirtilmesine dikkat edilmelidir.

SORU-3:

Makedonya’da çalışmakta sigortalılar ile beraberinde ikamet eden aile bireylerinden kimler sağlık yardımlarından yararlanmaktadır?

Makedonya’da çalışan sigortalıların yanında ikamet eden ve kendi sigortasından dolayı yardım hakkı bulunmayan aile bireyleri bu ülke mevzuatına göre sağlık yardım talep etme hakkına sahiptirler.

SORU-4:

Makedonya’da çalışan sigortalılar, Makedonya’da ikamet eden ve Makedonya’dan aylık alanlar ile bunların yanlarında ikamet eden aile fertlerinden geçici olarak ülkemize gelenlerin, hastalıkları halinde, kendilerine ne şekilde sağlık yardımı verilmektedir?

Bunlar; ülkemizde hastalık ve analık yardımlarından mevzuat gereği ödenmesi gereken katkı payları hariç ücretsiz olarak yararlanırlar.
Yardımlar, Türkiye’deki Sosyal Güvenlik Kurumu ile  anlaşma yapmış resmi veya özel sağlık tesislerinde sağlanır.

Türkiye’de sağlık yardımlarından yararlanabilmek için Türkiye’ye gelmeden önce, mutlaka Makedonya hastalık kasalarından sağlık yardımlarına hak kazanma belgesi olan MC/TR 4 formülerinin düzenlettirilmesi  ve bu belgelerle öncelikle Türkiye’de  bulunulan ildeki sosyal güvenlik il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezinde faaliyet gösteren Yurtdışı İşlemleri Servisine müracaat edilmesi gerekmektedir.

SORU-5:

Makedonya’dan Türkiye’ye geçici olarak gelen sigortalılar veya aile bireyleri hastalanmaları halinde ne yapmalıdır?

Makedonya’dan alınan formülerlerle Türkiye’de oturulan yere en yakın sosyal güvenlik il müdürlüğüne / sosyal güvenlik merkezine başvurulmalıdır.
Makedonya’dan ülkemize gelirken alınması gereken belgeler alınmamış, kaybedilmiş veya belgenin yararlanma süresi geçmiş ise;

Belge (MC/TR 4) temini için sosyal güvenlik il müdürlüğüne / sosyal güvenlik merkezine başvuruda bulunulur.
Bu sırada acil olarak tedaviye ihtiyaç duyulması halinde Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşma yapmış sağlık tesislerinde tedavi ücretli olarak yaptırılır.
Hasta görmüş olduğu tedaviye ait masrafları kendisi öder ve dokümanlı masraf faturası ile tedaviye ait raporu temin eder.
Tekrar sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine başvuruda bulunup fatura ile raporu ibraz ederek, masraf iadesi talebinde bulunur.
Makedonya’dan belge temin edilmiş ise, masraflar sağlık sosyal güvenlik merkezince ilgililere  iade edilir.
Belge temin edilememiş ise tüm belgeler Makedonya’da bağlı bulunulan hastalık kasasına teslim edilerek masraf iadesi talebinde bulunulmalıdır.
Zorunlu olarak sosyal güvenlik il müdürlüğüne / sosyal güvenlik merkezine müracaat edilmeden acil olarak kurumla anlaşma yapılmamış bir sağlık tesisinde sağlık yardımı görülmesi halinde durumun en kısa zamanda sosyal güvenlik il müdürlüğüne / sosyal güvenlik merkezine bildirilmesi gerekmektedir.
Türkiye’deki sağlık kuruluşlarına muayene ve tedavi için başvurulduğunda görevlilere Makedonya adına tedavi görüldüğü bildirilmelidir.
SORU-6:

Makedonya’da ikamet eden ve iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından bu ülke mevzuatına göre sağlık yardımına hak kazanan bir kimsenin bağlı olduğu sigorta merciinin izniyle ülkemize gelmesi halinde sağlık yardımlarından ne şekilde yararlanır?

İş Kazası ve Meslek Hastalığı sağlık yardım hakkını Makedonya mevzuatına göre elde etmiş kimselerin hastalıkları nedeniyle tedavilerine devam edilmek üzere bağlı oldukları hastalık sandıklarının izniyle ülkemize gönderilmeleri halinde sağlık yardımlarından yararlanmaya devam ederler. Bunun için;

İlgililerin Türkiye’ye gelirken Makedonya hastalık sandıklarınca düzenlenmiş MC/TR 10 formülerlerini almaları gerekir.
Bu formülerin ülkemize gelir gelmez ikamet mahallindeki sosyal güvenlik il müdürlüğüne / sosyal güvenlik merkezine teslim edilme zorunluluğu vardır.
SORU-7:

Makedonya’da çalışan sigortalılar  Türkiye’de oturan aile bireylerinden hangileri sağlık yardımlarından yararlanabilir?

Makedonya’da çalışan sigortalıların ülkemizde ikamet eden aile bireylerinin  hangilerinin  bakmakla yükümlü olduğu kişiler olduğu Makedonya mevzuatına göre tespit edilmektedir. Bu kişiler ülkemizde  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun öngördüğü mevzuata göre sağlık yardımlarından faydalanacaklardır.

SORU-8:

Makedonya’dan aylık alıp  Türkiye’de oturan aylık sahiplerinin aile bireylerinden hangileri bakmakla yükümlü olduğu kişilerdir ?

Makedonya’dan aylık alıp  Türkiye’de oturan aylık sahiplerinin aile bireylerinden hangilerinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler olduğu Makedonya mevzuatına göre tespit edilmektedir. Bu kişiler ülkemizde  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun öngördüğü mevzuata göre sağlık yardımlarından faydalanacaklardır.

SORU-9:

Makedonya’da çalışan sigortalıların Türkiye’deki aile bireylerinin sağlık yardımlarından ücretsiz yararlanmalarını sağlamak için ne yapılmalıdır?

Yardım talebi için sigortalı veya bir yakını Sözleşmeye göre işlem başlatılması için, sosyal güvenlik il müdürlüklerine / sosyal güvenlik  merkezlerine başvurması veya sigortalının doğrudan MAKEDONYA hastalık kasasına müracaat etmesi gerekmektedir.

 

SORU-10:

Türkiye’de veya Makedonya’da geçen sigortalılık süreleri yeterli ise, ayrı ayrı tam aylık bağlanabilir mi?

Türkiye veya Makedonya’da geçen hizmetler, ülkelerin kendi mevzuatlarına göre müstakil aylık bağlamaya yeterli ise her ülke ayrı ayrı müstakil aylık bağlar.

Makedonya’da çalışan vatandaşlarımızın, kendilerine veya hak sahiplerine bir aylık bağlanması için, Makedonya’daki veya Makedonya ile Türkiye’deki, çalışmalarının aylık bağlanması için aranan asgari süreye ulaşması konusunda gerekli özeni göstermeleri gerekmektedir.

SORU-11:

Türkiye-Makedonya sosyal güvenlik sözleşmesine göre Türkiye’deki hangi hizmetler birleştirilebilir?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa, (Devredilen Sosyal Sigortalar Kurumuna, BAĞ-KUR ve TC Emekli Sandığına tabi hizmetler dahil)
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici  20 nci maddesine tabi sandıklara,    
  tabi olarak geçen hizmetler birleştirme kapsamındadır.

SORU-12:

Anlaşmaya göre aile yardımları (çocuklar için ek ödeme) Makedonya tarafınca ödenmekte midir?

Makedonya’da çalışan Türk işçileri Makedonya’da yanlarında ikamet eden çocukları için çocuklar için ek ödemeden yararlanmaktadır.
Türkiye’de yaşayan çocuklar için de ek ödemeler Makedonya tarafınca ödenmektedir.

SORU-13:

Makedonya’da prim iadesi var mıdır?

Makedonya mevzuatına göre prim iadesi yapılmamaktadır.

SORU-14 :

Kısmi aylık alanlar borçlanabilir mi?

Sosyal güvenlik sözleşmeleri uygulanmak suretiyle kendilerine veya hak sahiplerine sosyal güvenlik kanunlarına göre kısmi aylık bağlanmış olanlar ile bağlanacak olanlar, diledikleri takdirde yurt dışında geçen ve tam aylık almak için yeterli gün sayısını veya hizmet cetvelindeki gün sayılarının tamamını borçlanabilir.

 

BİLGİ  İÇİN BAŞVURULABİLECEK KURUM VE KURULUŞLARIN ADRESLERİ :

TÜRKİYE’DE

T. C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü
Yurtdışı Borçlanma ve Tahsis İşlemleri Daire Başkanlığı
Mithatpaşa Cad. No:7
06437 Sıhhiye-Ankara/TÜRKİYE

TELEFON:  +90 312 444 32 01
FAX: +90 312 435 32 14

DİĞER ANLAŞMALI ÜLKELER

Avusturya

Almanya

Arnavutluk

Azerbaycan

Belçika

Bosna Hersek

Bulgaristan

Çek Cumhuriyeti

Danimarka

Fransa

Gürcistan

Hollanda

İngiltere

İsveç

İsviçre

K.K.T.C.

Kanada

Kebek

Libya

Lüksemburg

Makedonya

Romanya

Web Tasarım Ankara