Menü
Anasayfa
Hakkımızda
Yurtdışı Borçlanma
Yurtdışı Emeklilik
Hizmetlerimiz
Anlaşmalı Ülkeler
Mavi Kartlılar
Püf Noktalar
Sıkça Sorulanlar
İletişim

Yurtdışı Emeklilik -Gelişmelerden

Haberdar ol Tıklayınız

Romanya

TÜRKİYE ROMANYA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİNE GÖRE GENEL HAKLAR

SORU-1 :
Türkiye –Romanya sosyal güvenlik sözleşmesinin getirdiği genel haklar nelerdir?
Türkiye-Romanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi, her iki taraf mevzuatından birine veya her ikisine tabi olmuş bulunan veyahut taraflardan birinin mevzuatına halen tabi olan kişiler ve bunların aile bireyleri ile hak sahiplerine uygulanacaktır.
- Taraflardan birinin ülkesinde oturan ve kendilerine bu sözleşme hükümleri uygulanan kimseler, hak ve yükümlülük bakımından, o ülke vatandaşları ile eşit işlem göreceklerdir.
- Taraflardan birinin mevzuatına göre yardım hakkına sahip olan bir kimse, diğer taraf ülkede bulunduğu veya daimi ikamet ettiği sırada da yardımlardan yararlanabilecektir. 
SORU-2 :
Romanya’da çalışan sigortalılar, öncelikle nelere dikkat etmelidirler?
Romanya’da çalışmalarınızla ilgili olarak ÇALIŞMA BELGESİ ve DİĞER TÜM BELGELERİ saklayınız.
SORU-3 :
Romanya’da çalışan sigortalılar ile Romanya’dan aylık sahibi olarak Romanya’da ikamet eden kimseler ile bunların yanlarında ikamet eden ile bireyleri, geçici olarak (gezme, tatil vb.) Türkiye’ye geldiklerinde kendilerine ne şekilde sağlık yardımı verilmektedir?  
Romanya’da çalışan sigortalılar ile Romanya’dan aylık sahibi olarak Romanya’da ikamet eden kimseler ile bunların yanlarında sürekli olarak oturan aile bireyleri geçici olarak ülkemizde bulundukları sırada sağlık durumları derhal (acil) tedaviyi gerektirdiği zaman Kurumumuz hastalık ve analık yardımlarından ÜCRETSİZ olarak yararlanırlar.Yardımlar Türkiye’deki Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşma yapmış resmi ve özel sağlık tesislerinde sağlanır.
ÖNEMLİ UYARI :
Türkiye’de sağlık yardımlarından yararlanabilmek için Türkiye’ye gelmeden önce, yetkili Romanya kurumundan R/TR 3 formülerini düzenletip, beraberinizde getiriniz.
SORU – 4 :
Romanya’dan Türkiye’ye geçici olarak gelen sigortalılar veya aile bireylerinin hastalanmaları halinde ne yapılmalıdır?

Önce Romanya’dan alınan formülerle Türkiye’de oturulan yere en yakın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne / Sosyal Güvenlik Merkezine başvurulmalıdır.
-Bu şekilde yapılan başvurularda hiçbir ücret alınmaz.
-Ancak, Romanya’dan alması gereken belgeyi kaybetmiş, hiç almamış, Romanya’da unutmuş veya belgenin yararlanma süresi geçmiş ise, R/TR 3 formüleri temini için Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne / Sosyal Güvenlik Merkezine başvuruda bulunulur.
-Daha sonra kişi Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşma yapmış resmi ve özel sağlık tesislerine ÜCRETLİ olarak sevk edilir.
-Müdürlük R/TR 3 formülerini temin edince tedavi giderleri ilgiliye iade edilir.
ÖNEMLİ UYARI :
Türkiye’ye geldiğinizde, sağlık yardımlarına ihtiyaç duymanız halinde, öncelikle Kurum sağlık tesislerine müracaat etmek zorundasınız.
Zorunlu olarak Kurumumuza müracaat edememeniz halinde;kurum dışında yapılan bir tedaviden Kurumumuzu derhal haberdar etmeniz gerekmektedir.
Türkiye’deki sağlık kuruluşlarına siz veya eş ve çocuklarınız muayene ve tedavi için başvurduğunuzda ilgili görevlilere Romanya adına tedavi gördüğünüzü mutlaka bildiriniz.
SORU-5 :
Sigortalı ve beraberinde aile bireylerinin sigorta vak’ası meydana geldikten sonra (hastalandıktan sonra) yetkili Romanya Kurumunun izniyle Türkiye’ye gelmeleri halinde, sağlık yardımlarından ne şekilde yararlanacaklardır?
Romanya’da çalışan sigortalıların veya yanlarında ikamet eden aile bireylerinin Romanya’da hastalanmaları halinde, gerek istirahatlı oldukları süreyi gerekse tedavilerine devam olunmak üzere yetkili Romanya Kurumunun izni ile ülkemize gönderilmeleri halinde, sağlık yardımlarından yararlanmaya devam ederler.
-İlgililerin Türkiye’ye gelirken yetkili Romanya Kurumu tarafından düzenlenmiş R/TR 3 formülerini almaları gerekir.
- R/TR 3 formülerinin en önemli özelliği, Türkiye’de ikamet adresinde kullanılabilir olmasıdır. Formüler ile Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne / Sosyal Güvenlik Merkezine derhal müracaat edilmelidir.
SORU-6 :
Romanya’da kaza geçirip veya meslek hastalığına tutulup bir süre tedavi görmek üzere Türkiye’ye gönderilen sigortalı, sağlık yardımını alabilmesi için ne yapmalıdır?
Romanya’da kaza geçirip veya meslek hastalığına tutulup bir süre tedavi görmek üzere Türkiye’ye gönderilecek olan sigortalıların, yetkili Romanya Kurumu tarafından düzenlenmiş R/TR 3 formülerine sahip olmaları gerekmektedir.

- Bu belge ile ikamet mahallindeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne / Sosyal Güvenlik Merkezine müracaatla tedavi için sağlık tesisinse sevk işlemi yapılır..
- Bu formüler sadece sigortalı için düzenlenir.
SORU-7 :
Romanya mevzuatına tabi çalışan sigortalının Türkiye’de oturan aile bireylerinden hangileri, sağlık yardımlarından yararlanabilirler?
Romanya mevzuatına tabi çalışan sigortalının Türkiye’de oturan aile bireylerinin, hangilerinin Kurumumuz sağlık yardımlarından yararlanabileceği Romanya mevzuatına göre tespit edilir.
Romanya mevzuatına göre sigortalının bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin, Kurumumuz sağlık yardımlarından faydalanma hakları vardır.
SORU-8 :
Romanya mevzuatına tabi çalışan sigortalının Türkiye’de oturan aile bireylerinin ücretsiz sağlık yardımlarından faydalanabilmesi için ne yapılmalıdır?
Ülkemizde ikamet eden ve Romanya’da çalışan sigortalının aile bireyleri olarak Kurumumuz sağlık yardımlarından yararlanma talebi olanlar ikametgahını bölgesi içine alan Müdürlüğümüze müracaat etmeleri gerekmektedir.
Müdürlüğümüz TR/R6 formülerini doldurup onayladıktan sonra sigortalı tarafından yetkili Romanya Kurumuna verilmek üzere iki nüsha halinde talep eden kişiye verecektir.
Romanya Kurumu kendilerine intikal eden TR/R 6 formülerinde kayıtlı aile bireylerinden, mevzuatlarına göre sigortalının bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri olup olmadığını tespit edecektir.
Tespit edilen aile bireyleri formülere kayıt edilerek onaylandıktan sonra bir nüshasını bu formüleri düzenleyen Müdürlüğümüze iade edecektir.
TR/R 6 formülerinin teyidini alan Müdürlüğümüz Romanya’da çalışan sigortalının sağlık yardım haklarından istifade edecek aile bireyleri için ikametgahlarına en yakın sağlık tesisine sağlık yardımı yapılması konusunda talimat verip, ilgilileri bu konuda bilgilendirecektir.

SORU-9:
Romanya’dan aylık sahibi olanların veya dul-yetim aylığı alanların, Türkiye’de ikamet ettikleri sırada, sağlık yardımlarından ücretsiz yararlanmalarını sağlamak için ne yapmaları gerekir?
Romanya’dan aylık sahibi olup, Türkiye’de ikamet eden bir kimsenin Kurumumuz sağlık yardımlarından yararlanabilmesi için, yetkili Romanya Kurumu tarafından düzenlenen R/TR 4 formülerinin iki nüsha olarak Müdürlüklerimize gönderilmesi veya ilgili tarafından Müdürlüklerimize ibraz edilmesi gerekmektedir.
- Dul veya yetimler için Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimize / Sosyal Güvenlik Merkezlerine ayrı ayrı R/TR 4 formüleri intikal ettirilmesi gerekmektedir.
- R/TR 4 formülerini alan Müdürlüğümüz aylık sahibi veya dul-yetimlerin ikametgahlarına en yakın sağlık tesisine sağlık yardımı yapılması konusunda talimat verip, ilgilileri bu konuda bilgilendirecektir.
SORU-10:
Romanya’dan aylık sahibi olarak Türkiye’de ikamet eden bir kimsenin aile bireylerine ücretsiz sağlık yardımı yapılması için ne yapılmalıdır?
Romanya’dan aylık sahibi olup, Türkiye’de ikamet eden bir kimsenin aile bireylerinin Romanya kurumu adına Kurumumuz sağlık yardımlarına hak kazanabilmeleri için, Müdürlüklerimizce TR/R 6 formülerinin düzenlenmesi gerekmektedir.
Düzenlenecek TR/R 6 formülerinin iki nüshası, aylık sahibi için R/TR 4 formülerini düzenleyen Romanya Kurumuna gönderilecektir.
Romanya kurumundan teyidi alınan TR/R 6 formülerinde kayıtlı aile bireyleri için ikametgahlarına yakın sağlık tesisine, sağlık yardımlarından yararlandırılmaları konusunda talimat verilecektir.
SORU-11:
Romanya mevzuatına göre aylıklar ve aylık alma koşulları nelerdir?
Romanya mevzuatına göre aylık türleri aşağıda gösterilmiştir.
-Yaş haddi aylığı,
-Erken emeklilik aylığı,
-Kısmi erken emeklilik aylığı,
-Maluliyet aylığı,
-Hak sahipleri aylığı (dul ve yetim aylığı),

 

 

EMEKLİLİĞE HAK KAZANILMASI İÇİN GENEL ŞARTLAR
Yasal emeklilik yaşı ve standart prim ödeme süresi aşağıda gösterilmiştir:


Emeklilik Yaşı
55 - 60

60 - 65

Minimum prim ödeme süresi

10 – 15

10 - 15

Toplam prim ödeme süresi

25 – 30

30 - 35

Tamamlanan süre

14 yıl

14 yıl

Yasal emeklilik yaşına ulaşmış maluller için emekli aylıkları
Aşağıdaki şartlara göre emeklilik yaşına ulaşmış Maluller emekli aylığı almaya hak kazanırlar:


Ağırmaluliyet
standart prim döneminin 1/3’ü

15 yıl(45 K –50 E)

Akut maluliyet

standart prim döneminin 2/3’ü

10 yıl(50 K –55 E)

Orta ağır maluliyet

standart prim döneminin tamamı

10 yıl(50 K –55 E)

Körler

standart prim döneminin 1/3’ü

Sınır yok

Siyasi nedenlerle eziyet GÖRENLER için emekli aylıkları
Siyasi nedenlerle eziyet görenler hapiste ya da sınır dışı edildikten sonra geçen her yıl için standart emeklilik yaşından 6 aylık indirime hak kazanmışlardır.
ERKEN EMEKLİLİK AYLIĞI
Erken emekliliğe hak kazanma aşağıdaki şartlara bağlıdır.


Prim ödeme dönemine ilişkin Şartlar
Prim dönemi
Standart emeklilik yaşındaki indirim

Aylık indirimi

Prim ödeme döneminin tamamlanması + 10 ya da daha fazla yıl
(40 Kadın – 45 Erkek)

5 yıl

(55 Kadın – 60 Erkek)

0

Prim ödeme döneminin tamamlanması + 10 dan daha az yıl
(30+ Kadın – 35 +Erkek)

5 yıl

(55 Kadın – 60 Erkek)

Bütün aylığın %30’una varan oranda ceza

MALULİYET AYLIĞI

- Maluliyet için yasal nedenler aşağıda belirtilmiştir.
·İş kazaları,
·Meslek Hastalıkları ve tüberküloz,
·İşle ilgisi olmayan adi hastalıklar ve kazalar
- Maluliyet türleri aşağıda açıklanmıştır.


Birinci derece maluliyet : Çalışma yeteneğinin tamamen kaybı. Sürekli olarak gözetim ve bakıma muhtaçlık.
İkinci derece maluliyet : Çalışma yeteneğinin tamamen kaybı. Gözetim ve bakıma ihtiyaç gerekmemesi.
Üçüncü derece maluliyet : Çalışma yeteneğinin en azından yarısının yitirilmesi.
İşle ilgisi olmayan adi hastalıklar ya da kazalar nedeniyle çalışma yeteneğini kaybedenlerin maluliyet aylığı almaya hak kazanmalarına ilişkin genel şartlar:


SİGORTALININ MALULİYETİN ŞEKİLLENDİĞİ ANDAKİ YAŞI
GEREKLİ PRİM DÖNEMİ

25 yaş altı

5

25-31 yaş arası

8

31-37 yaş arası

11

43-49 yaş arası

18

49-55 yaş arası

22

55 yaş üstü

25

HAKSAHİPLERİ AYLIKLARI (DUL VE YETİMLER)
- Yararlananlar,çocuklar;


16 yaşa kadar olanlar;
16-26 yaş arasında tam zamanlı bir eğitim programına kayıtlı olanlar ;
Yukarıda tanımlanan hak kazanma döneminde maluliyet şekillenirse, tüm maluliyet süresince.

 

- Yararlananlar, hayattaki eş;


15 yıllık evlilik + eşin standart emeklilik yaşına ulaşması, bu tarihtan itibaren hayatının tüm geri kalanı için
en az 1 yıllık evlilik + hayattaki eşin maluliyeti (birinci ya da ikinci derece) – hayattaki eş yaşa bakılmaksızın tüm hayatı boyunca aylık almaya hak kazanır;
hayattaki eş çalışmıyor ya da kazancı ortalama brüt ücretin ¼’ünün altında ise, karı/kocanın ölüm nedeni iş kazası, mesleki hastalık ya da tüberküloz ise, yaşa ve evlilik süresine bakılmaz.
hayattaki eş çalışmıyor ya da kazancı ortalama brüt ücretin ¼’ünün altında ise, ve 7 yaşın altında bir ya da birden fazla çocuk büyütüyorsa yaşa ve evlilik süresine bakılmaz. Kazanılan hak son çocuk da 7 yaşına bastığında hükümsüz kalır.
- Yardım miktarı aşağıdaki şekilde belirlenir:


1
50%

2

75%

3 ya da daha fazla

100%

SORU-12:
Türkiye’de veya Romanya’da geçen sigortalılık süreleri yeterli ise, ayrı ayrı tam aylık bağlanabilir mi?
Türkiye ve Romanya’da geçen sigortalılık süreleri; malullük, yaşlılık veya ölüm sigortasından aylık bağlanmasına yeterli ise hizmet birleştirilmesi yapılmadan her iki ülke sigorta kurumunca ayrı ayrı tam aylık bağlanabilir.
SORU-13 :
Türkiye’de veya Romanya’da geçen sigortalılık süreleri yeterli değil ise hizmet birleştirilmesi yapılarak kısmi aylık bağlanabilir mi?  
Her iki ülkede geçen sigortalılık süresiyle ayrı ayrı aylık bağlanmasına hak kazanılamaz ise, her iki ülkede geçen sigortalılık süreleri birleştirilerek aylığa hak kazanılması halinde, birleşik hizmetler üzerinden aylık bağlayacak ülke mevzuatına göre geçen sigortalılık süresi oranında kısmi aylık bağlanabilir.  
SORU-14 :
Türkiye-Romanya sosyal güvenlik sözleşmesine göre hangi hizmetler birleştirilebilir?  
Romanya’da geçen hizmetlerle, Türkiye’de;
- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa, (Devredilen Sosyal Sigortalar Kurumuna, BAĞ-KUR ve TC Emekli Sandığına tabi tabi hizmetler) 
- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesine tabi sandıklara
tabi olarak geçen hizmetler birleştirme kapsamındadır.

BİLGİ ALMAK İÇİN BAŞVURULABİLECEK
KURUMUN ADRES VE TELEFON , FAKS NUMARALARI
ADRES:

T. C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü
Yurtdışı Borçlanma ve Tahsis İşlemleri Daire Başkanlığı
Mithatpaşa Cad.No:7
06437 Sıhhiye-Ankara/TÜRKİYE

DİĞER ANLAŞMALI ÜLKELER

Avusturya

Almanya

Arnavutluk

Azerbaycan

Belçika

Bosna Hersek

Bulgaristan

Çek Cumhuriyeti

Danimarka

Fransa

Gürcistan

Hollanda

İngiltere

İsveç

İsviçre

K.K.T.C.

Kanada

Kebek

Libya

Lüksemburg

Makedonya

Norveç

Web Tasarım Ankara