Menü
Anasayfa
Hakkımızda
Yurtdışı Borçlanma
Yurtdışı Emeklilik
Hizmetlerimiz
Anlaşmalı Ülkeler
Mavi Kartlılar
Püf Noktalar
Sıkça Sorulanlar
İletişim

Yurtdışı Emeklilik -Gelişmelerden

Haberdar ol Tıklayınız

Azerbaycan

TÜRKİYE AZERBAYCAN SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİNE GÖRE GENEL HAKLAR

SORU–1:       
Türkiye –Azerbaycan sosyal güvenlik sözleşmesinin getirdiği genel haklar nelerdir?
Türkiye-Azerbaycan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi, her iki taraf mevzuatından birine veya her ikisine tabi olmuş bulunan veyahut taraflardan birinin mevzuatına halen tabi olan kişiler ve bunların aile fertleri ile hak sahiplerine uygulanacaktır.
— Taraflardan birinin ülkesinde oturan ve kendilerine bu sözleşme hükümleri uygulanan kimseler, hak ve yükümlülük bakımından, o ülke vatandaşları ile eşit işlem göreceklerdir.
— Her iki ülkede geçen hizmet süreleri birleştirilecektir.
— Taraflardan birinin mevzuatına göre yardım hakkına sahip olan bir kimse, diğer taraf ülkede bulunduğu veya daimi ikamet ettiği sırada da yardımlardan yararlanabilecektir.
SORU–2:       
Azerbaycan’da çalışan sigortalılar, öncelikle nelere dikkat etmelidirler?
Azerbaycan’daki çalışmalarınızla ilgili olarak ÇALIŞMA BELGESİ ve DİĞER TÜM BELGELERİ saklayınız.
ÖNEMLİ UYARI:
Yazılı başvurularda istek veya sorununuzu açıkça yazarak varsa Türkiye ve Azerbaycan sigorta sicil numaranızı mutlaka belirtiniz.
SORU–3:   
Azerbaycan’da çalışan sigortalılar ile Azerbaycan’dan aylık sahibi olarak Azerbaycan’da ikamet eden kimseler ile bunların yanlarında ikamet eden aile fertleri, geçici olarak (gezme, tatil vb.) Türkiye’ye geldiklerinde kendilerine ne şekilde sağlık yardımı verilmektedir?  
  Azerbaycan’da çalışan sigortalılar ile Azerbaycan kurumlarından aylık alan ve Azerbaycan’da ikamet eden kimseler ile bunların yanlarında sürekli olarak oturan aile fertleri geçici olarak ülkemizde bulundukları sırada sağlık durumları derhal (acil) tedaviyi gerektirdiği zaman Kurumumuz hastalık ve analık yardımlarından ÜCRETSİZ olarak yararlanırlar.
Yardımlar Türkiye’deki Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca Sağlık Bakanlığı Sağlık Tesisleri ile kurumla anlaşma yapmış diğer sağlık tesislerinde sağlanır.
ÖNEMLİ UYARI:
Türkiye’de sağlık yardımlarından yararlanabilmek için Türkiye’ye gelmeden önce, yetkili Azerbaycan kurumundan ilgili formüleri düzenletip, beraberinizde getiriniz.

SORU – 4:    
Azerbaycan’dan Türkiye’ye geçici olarak gelen sigortalılar veya aile fertlerinin hastalanmaları halinde ne yapılmalıdır?
Önce Azerbaycan’dan alınan formülerle Türkiye’de ikamet edilen yere en yakın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne / Sosyal Güvenlik Merkezine başvurulmalıdır.
—Bu şekilde yapılan başvurularda hiçbir ücret alınmaz.
— Ancak, Azerbaycan’dan alması gereken belgeyi kaybetmiş, hiç almamış, Azerbaycan’da unutmuş veya belgenin yararlanma süresi geçmiş ise, ilgili formülerin temini için Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne / Sosyal Güvenlik Merkezine başvuruda bulunulur.
—Daha sonra kişi Sağlık Bakanlığı Sağlık Tesislerinde veya kurumla anlaşma yapmış diğer sağlık tesislerinde tedavisini ÜCRETLİ olarak yaptırır.
—Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezi ilgili formüleri temin edince tedavi giderleri ilgiliye iade edilir.  
ÖNEMLİ UYARI:
Türkiye’ye geldiğinizde, sağlık yardımlarına ihtiyaç duymanız halinde, öncelikle Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne / Sosyal Güvenlik Merkezine müracaat etmek zorundasınız.
Zorunlu olarak Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine müracaat edememeniz halinde; acil olarak kurumla anlaşma yapmamış bir sağlık tesisinde yapılan bir tedaviden Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünü / Sosyal Güvenlik Merkezini derhal haberdar etmeniz gerekmektedir.
Türkiye’deki sağlık kuruluşlarına siz veya eş ve çocuklarınız muayene ve tedavi için başvurduğunuzda ilgili görevlilere Azerbaycan adına tedavi gördüğünüzü mutlaka bildiriniz.
SORU–5:
Sigortalı ve beraberinde aile fertlerinin sigorta vak’ası meydana geldikten sonra (hastalandıktan sonra) yetkili Azerbaycan kurumunun izniyle Türkiye’ye gelmeleri halinde, sağlık yardımlarından ne şekilde yararlanacaklardır?
Azerbaycan’da çalışan sigortalıların veya yanlarında ikamet eden aile fertlerinin Azerbaycan’da hastalanmaları halinde, gerek istirahatlı oldukları süreyi gerekse tedavilerine devam olunmak üzere yetkili Azerbaycan Kurumunun izni ile ülkemize gönderilmeleri halinde, sağlık yardımlarından yararlanmaya devam ederler.
— İlgililerin Türkiye’ye gelirken yetkili Azerbaycan Kurumu tarafından düzenlenmiş formüleri almaları gerekir.
— formülerin en önemli özelliği, Türkiye’de ikamet adresinde kullanılabilir olmasıdır. Formüler ile Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne / Sosyal Güvenlik Merkezine derhal müracaat edilmelidir.

SORU–6:
Azerbaycan’da kaza geçirip veya meslek hastalığına tutulup bir süre  tedavi görmek üzere Türkiye’ye gönderilen sigortalı, sağlık yardımını alabilmesi için ne yapmalıdır?
— Azerbaycan’da kaza geçirip veya meslek hastalığına tutulup bir süre tedavi görmek üzere Türkiye’ye gönderilecek olan sigortalıların, yetkili Azerbaycan Kurumu tarafından düzenlenmiş formüleri sahip olmaları gerekmektedir.
— Bu belge ile ikamet mahallindeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne / Sosyal Güvenlik Merkezine müracaatla tedavi için sağlık tesisine sevk işlemi yapılır.
- Bu formüler sadece sigortalı için düzenlenir.  
SORU–7: 
Azerbaycan mevzuatına tabi çalışan sigortalının Türkiye’de oturan aile fertlerinden hangileri, sağlık yardımlarından yararlanabilirler?

Azerbaycan mevzuatına tabi çalışan sigortalının Türkiye’de oturan aile fertlerinin,
Hangilerinin Kurumumuz sağlık yardımlarından yararlanabileceği Azerbaycan mevzuatına
göre tespit edilir.
Azerbaycan mevzuatına göre sigortalının bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin, Kurumumuz sağlık yardımlarından faydalanma hakları vardır.
             
SORU–8:
Azerbaycan mevzuatına tabi çalışan sigortalının Türkiye’de oturan aile fertlerinin ücretsiz sağlık yardımlarından faydalanabilmesi için ne yapılmalıdır?
Ülkemizde ikamet eden ve Azerbaycan’da çalışan sigortalının aile fertleri olarak Kurumumuz sağlık yardımlarından yararlanma talebi olanlar ikametgâhını bölgesi içine alan Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne / Sosyal Güvenlik Merkezine müracaat etmeleri gerekmektedir.
Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü / Sosyal Güvenlik Merkezi ilgili formüleri doldurup onayladıktan sonra sigortalı tarafından yetkili Azerbaycan Kurumuna verilmek üzere iki nüsha halinde talep eden kişiye verecektir.

Azerbaycan Kurumu kendilerine intikal eden formüler de kayıtlı aile fertlerinden, mevzuatlarına göre sigortalının bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri olup olmadığını tespit edecektir.

Sağlık yardımına müstahak oldukları tespit edilen aile fertleri formülere kayıt edilerek onaylandıktan sonra bir nüshası Azerbaycan Kurumunca bu formüleri düzenleyen Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne / Sosyal Güvenlik Merkezine iade edecektir.

Formülerin teyidini alan Müdürlüğümüz Azerbaycan’da çalışan sigortalının sağlık yardım haklarından istifade edecek aile fertleri için ikametgâhlarına en yakın sağlık tesisine talimat verip, ilgilileri bu konuda bilgilendirecektir.
SORU–9: 
Azerbaycan’dan aylık sahibi olanların veya dul-yetim aylığı alanların, Türkiye’de ikamet ettikleri sırada, sağlık yardımlarından ücretsiz yararlanmalarını sağlamak için ne yapmaları gerekir?
Azerbaycan’dan aylık sahibi olup, Türkiye’de ikamet eden bir kimsenin ve aile fertlerinin ya da dul-yetim aylığı alan kimselerin Kurumumuz sağlık yardımlarından yararlanabilmesi için, yetkili Azerbaycan Kurumu tarafından düzenlenen formülerin iki nüshasının Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne / Sosyal Güvenlik Merkezine gönderilmesi veya ilgili tarafından Müdürlüklerimize ibraz edilmesi gerekmektedir.
— Formüleri alan Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü / Sosyal Güvenlik Merkezi aylık sahibi veya dul-yetimlerin ikametgâhlarına en yakın sağlık tesisine sağlık yardımı yapılması konusunda talimat verip, ilgilileri bu konuda bilgilendirecektir.
ÖNEMLİ NOT:
Analık ve protez yardımları dışındaki sağlık yardımları ile ilgili sözleşme hükümleri sağlık yardımları yapılmasına imkan verecek Azerbaycan Cumhuriyeti mevzuatı yürürlüğe girdikten sonra uygulanacaktır.

SORU–10:
Türkiye’de veya Azerbaycan’da geçen sigortalılık süreleri yeterli ise, ayrı ayrı tam aylık bağlanabilir mi?
Türkiye ve Azerbaycan’da geçen sigortalılık süreleri; malullük, yaşlılık veya ölüm sigortasından aylık bağlanmasına yeterli ise hizmet birleştirilmesi yapılmadan her iki ülke sigorta kurumunca ayrı ayrı tam aylık bağlanabilir.
SORU–11:
Türkiye’de veya Azerbaycan’da geçen sigortalılık süreleri yeterli değil ise hizmet birleştirilmesi yapılarak kısmi aylık bağlanabilir mi?  
Her iki ülkede geçen sigortalılık süresiyle ayrı ayrı aylık bağlanmasına hak kazanılamaz ise, her iki ülkede geçen sigortalılık süreleri birleştirilerek aylığa hak kazanılması halinde, birleşik hizmetler üzerinden aylık bağlayacak ülke mevzuatına göre geçen sigortalılık süresi oranında kısmi aylık bağlanabilir.  
SORU–12:
Türkiye-Azerbaycan sosyal güvenlik sözleşmesine göre hangi hizmetler birleştirilebilir?  
Azerbaycan’da geçen hizmetlerle, Türkiye’de;
1–5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa (Devredilen Sosyal Sigortalar Kurumuna, T.C. Emekli Sandığına, Bağ-Kur’a tabi hizmetler),

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20. maddesindeki emekli sandıklarına, 
tabi olarak geçen hizmetler birleştirme kapsamındadır.
SORU–13:
Sosyal güvenlik konusunda sorununuz olduğunda veya bilgi almak istediğinizde nereye başvurulmalıdır?
Azerbaycan’da bağlı bulunduğunuz Sosyal Sigorta Kurumuna,
* Bu broşürün arkasında adresleri yazılı olan AZERBAYCAN’DAKİ ÇALIŞMA ATAŞELİKLERİMİZE veya
*ANKARA’DA Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Yurtdışı Borçlanma ve Tahsis İşlemleri Daire Başkanlığı’na başvurunuz.

BİLGİ ALMAK İÇİN BAŞVURULABİLECEK
KURUM VE KURULUŞLARIN ADRESLERİ

ADRES:

T. C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü
Yurtdışı Borçlanma ve Tahsis İşlemleri Daire Başkanlığı
Mithatpaşa Cad. No:7
06437 Sıhhiye-Ankara/TÜRKİYE
TELEFON:
+90 312 444 32 01
FAX: +90 312 435 32 14 (PBX)

AZERBAYCAN’DAN BİLGİ ALMAK İÇİN BAŞVURULABİLECEK KURUM VE KURULUŞ ADRESVE TELEFON NUMARALARI

ADRES:

Bakü Müşavirliği
Bülbül Prospekti No:26/18
Bakü / AZERBAYCAN

TELEFON   : (00 99 412) 98 00 66
FAX           : (00 99 412) 98 87 74

DİĞER ANLAŞMALI ÜLKELER

Avusturya

Almanya

Arnavutluk

Belçika

Bosna Hersek

Bulgaristan

Çek Cumhuriyeti

Danimarka

Fransa

Gürcistan

Hollanda

İngiltere

İsveç

İsviçre

K.K.T.C.

Kanada

Kebek

Libya

Lüksemburg

Makedonya

Norveç

Romanya

Web Tasarım Ankara