Menü
Anasayfa
Hakkımızda
Yurtdışı Borçlanma
Yurtdışı Emeklilik
Hizmetlerimiz
Anlaşmalı Ülkeler
Mavi Kartlılar
Püf Noktalar
Sıkça Sorulanlar
İletişim

Yurtdışı Emeklilik -Gelişmelerden

Haberdar ol Tıklayınız

Çek Cumhuriyeti

TÜRKİYE ÇEK CUMHURİYETİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİNE GÖRE GENEL HAKLAR
SORU-1:
Türkiye-Çek Cumhuriyeti sosyal güvenlik sözleşmesinin sigortalılara sağladığı olanaklar nelerdir?
Türkiye-Çek Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Sözleşmesi genel olarak sigortalıların;
-Çek Cumhuriyeti’nde bulundukları sürelerde bu ülke vatandaşları gibi sosyal güvenlik
mevzuatı çerçevesinde hak ve yükümlülük bakımından eşit işlem görmelerini,
-Her iki ülkede geçen hizmet sürelerinin birleştirilmesini,
-Çek Cumhuriyeti’nde kazandıkları haklardan Türkiye’ye dönmeleri halinde de
yararlanmaya devam etmelerini,
-Hastalık, analık, iş kazası ve meslek hastalıkları, yaşlılık, malullük ve ölüm gibi sigorta
kollarının gerektirdiği yardımlardan yararlanmalarını,
güvence altına almaktadır.
SORU-2:
Çek Cumhuriyeti’de çalışan sigortalılar öncelikle nelere dikkat etmelidirler?
Çek Cumhuriyeti’ndeki çalışmalara ait olarak kendilerine verilen sigorta kartı, çalışma belgesi
ve diğer tüm belgeler saklanmalıdır.
Sosyal güvenlik konusunda karşılaşılaşan sorunlar veya bilgi alınmak istenildiğinde;
-Çek Cumhuriyeti’nde bağlı bulunulan sosyal sigorta kurumuna,
-Çek Cumhuriyeti’daki Çalışma Ataşeliklerimize,
-Ankara’da Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü
Yurtdışı Borçlanma ve Tahsis İşlemleri Dairesi Başkanlığı’na, (Mithatpaşa Cad. No:7
Sıhhiye-ANKARA)
başvurulmalıdır.
Yazılı başvurularda istek veya sorunun açıkça yazılması, varsa Çek Cumhuriyeti
belgelerinin eklenmesi, mevcut olması halinde Türkiye ve Çek Cumhuriyeti sigorta sicil
numaralarının mutlaka belirtilmesine dikkat edilmelidir.
SORU-3:
Çek Cumhuriyeti’de çalışan sigortalılar ile beraberinde ikamet eden aile bireylerinden
kimler sağlık yardımlarından yararlanmaktadır?
Çek Cumhuriyeti’da çalışan sigortalıların yanında ikamet eden ve kendi sigortasından dolayı
yardım hakkı bulunmayan aile bireyleri bu ülke mevzuatına göre sağlık yardım talep etme
hakkına sahiptirler.

SORU-4:
Çek Cumhuriyeti’de çalışan sigortalılar ile bunların yanlarında ikamet eden aile
fertlerinden geçici olarak ülkemize gelenlerin, hastalıkları halinde, kendilerine ne şekilde
sağlık yardımı verilmektedir?
-Bunlar; ülkemizde hastalık ve analık yardımlarından mevzuat gereği ödenmesi gereken
katkı payları hariç ücretsiz olarak yararlanırlar.
-Yardımlar, Türkiye’deki Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşma yapmış resmi veya özel
sağlık tesislerinde sağlanır.
Türkiye’de sağlık yardımlarından yararlanabilmek için Türkiye’ye gelmeden önce,
mutlaka Çek Cumhuriyeti hastalık kasalarından sağlık yardımlarına hak kazanma belgesi
olan CZ/TR 111 formülerinin düzenlettirilmesi ve bu belgelerle öncelikle Türkiye’de
bulunulan ildeki sosyal güvenlik il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezinde faaliyet
gösteren Yurtdışı İşlemleri Servisine müracaat edilmesi gerekmektedir.
SORU-5:
Çek Cumhuriyeti’nden Türkiye’ye geçici olarak gelen sigortalılar veya aile bireyleri
hastalanmaları halinde ne yapmalıdır?
Çek Cumhuriyeti’nden alınan formülerlerle Türkiye’de oturulan yere en yakın sosyal güvenlik il
müdürlüğüne / sosyal güvenlik merkezine başvurulmalıdır.
Çek Cumhuriyeti’nden ülkemize gelirken alınması gereken belgeler alınmamış, kaybedilmiş
veya belgenin yararlanma süresi geçmiş ise;
-Belge (CZ/TR 111) temini için sosyal güvenlik il müdürlüğüne / sosyal güvenlik
merkezine başvuruda bulunulur.
-Bu sırada acil olarak tedaviye ihtiyaç duyulması halinde Sosyal Güvenlik Kurumu ile
anlaşma yapmış sağlık tesislerinde tedavi ücretli olarak yaptırılır.
-Hasta görmüş olduğu tedaviye ait masrafları kendisi öder ve dokümanlı masraf faturası
ile tedaviye ait raporu temin eder.
-Tekrar sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine başvuruda
bulunup fatura ile raporu ibraz ederek, masraf iadesi talebinde bulunur.
-Çek Cumhuriyeti’nden belge temin edilmiş ise, masraflar sağlık sosyal güvenlik
merkezince ilgililere iade edilir.
-Belge temin edilememiş ise tüm belgeler Çek Cumhuriyeti’nde bağlı bulunulan hastalık
kasasına teslim edilerek masraf iadesi talebinde bulunulmalıdır.
-Zorunlu olarak sosyal güvenlik il müdürlüğüne / sosyal güvenlik merkezine müracaat
edilmeden acil olarak kurumla anlaşma yapılmamış bir sağlık tesisinde sağlık yardımı
görülmesi halinde durumun en kısa zamanda sosyal güvenlik il müdürlüğüne / sosyal
güvenlik merkezine bildirilmesi gerekmektedir.
-Türkiye’deki sağlık kuruluşlarına muayene ve tedavi için başvurulduğunda görevlilere
Çek Cumhuriyeti adına tedavi görüldüğü bildirilmelidir.

SORU-6:
Çek Cumhuriyeti’de ikamet eden sigortalılar ile yanlarında ikamet eden bakmakla yükümlü
oldukları kimselerden bu ülke mevzuatına göre sağlık yardımına hak kazanan bir kimsenin
bağlı olduğu sigorta merciinin izniyle ülkemize gelmesi halinde sağlık yardımlarından ne
şekilde yararlanır?
Sağlık yardım hakkını Çek Cumhuriyeti mevzuatına göre elde etmiş kimselerin hastalıkları
nedeniyle tedavilerine devam edilmek üzere bağlı oldukları hastalık sandıklarının izniyle
ülkemize gönderilmeleri halinde sağlık yardımlarından yararlanmaya devam ederler. Bunun için;
-İlgililerin Türkiye’ye gelirken Çek Cumhuriyeti hastalık sandıklarınca düzenlenmiş
formülerleri almaları gerekir.
-Bu formülerin ülkemize gelir gelmez ikamet mahallindeki sosyal güvenlik il
müdürlüğüne / sosyal güvenlik merkezine teslim edilme zorunluluğu vardır.
SORU-7:
Çek Cumhuriyeti’nde çalışan sigortalıların Türkiye’de oturan aile bireylerinden hangileri
sağlık yardımlarından yararlanabilir?
Sözleşmede bu kişilerin sağlık yardımlarından yararlanmaları için bir düzenleme
bulunmamaktadır.
SORU-8:
Çek Cumhuriyeti’nden aylık alıp Türkiye’de oturan aylık sahiplerinin aile bireylerinden
hangileri bakmakla yükümlü olduğu kişilerdir ?
Çek Cumhuriyeti’nden aylık alıp Türkiye’de oturan aylık sahiplerinin aile bireylerinden
hangilerinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanununa göre tespit edilmektedir. Söz konusu kişiler ülkemizde 5510 sayılı Kanunun
öngördüğü mevzuata göre sağlık yardımlarından faydalanacaklardır.
SORU-9:
Çek Cumhuriyeti’nde çalışan sigortalıların Türkiye’deki aile bireylerinin sağlık
yardımlarından ücretsiz yararlanmalarını sağlamak için ne yapılmalıdır?
Sözleşmede bu kişilerin sağlık yardımlarından yararlanmaları için bir düzenleme
bulunmamaktadır.
SORU-10:
Türkiye’de veya Çek Cumhuriyeti’da geçen sigortalılık süreleri yeterli ise, ayrı ayrı tam
aylık bağlanabilir mi?

Türkiye veya Çek Cumhuriyeti’nde geçen hizmetler, ülkelerin kendi mevzuatlarına göre müstakil
aylık bağlamaya yeterli ise her ülke ayrı ayrı müstakil aylık bağlar.
Çek Cumhuriyeti’nde çalışan vatandaşlarımızın, kendilerine veya hak sahiplerine bir aylık
bağlanması için, Çek Cumhuriyeti’ndeki veya Çek Cumhuriyeti ile Türkiye’deki,
çalışmalarının aylık bağlanması için aranan asgari süreye ulaşması konusunda gerekli
özeni göstermeleri gerekmektedir.
SORU-11:
Türkiye-Çek Cumhuriyeti sosyal güvenlik sözleşmesine göre Türkiye’deki hangi hizmetler
birleştirilebilir?
-5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa, (Devredilen Sosyal
Sigortalar Kurumuna, BAĞ-KUR ve TC Emekli Sandığına tabi hizmetler dahil)
-506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesine tabi sandıklara,
tabi olarak geçen hizmetler birleştirme kapsamındadır.
SORU-12:
Anlaşmaya göre aile yardımları çek cumhuriyeti tarafınca ödenmekte midir?
-Çek Cumhuriyeti’nde çalışan Türk işçileri Çek Cumhuriyeti’da yanlarında ikamet eden
çocukları için bu yardımlardan yararlanmaktadır.
SORU-13:
Çek Cumhuriyeti’nde prim iadesi var mıdır?
Çek Cumhuriyeti mevzuatına göre prim iadesi yapılmamaktadır.
SORU-14 :
Kısmi aylık alanlar borçlanabilir mi?
Sosyal güvenlik sözleşmeleri uygulanmak suretiyle kendilerine veya hak sahiplerine sosyal
güvenlik kanunlarına göre kısmi aylık bağlanmış olanlar ile bağlanacak olanlar, diledikleri
takdirde yurt dışında geçen ve tam aylık almak için yeterli gün sayısını veya hizmet cetvelindeki
gün sayılarının tamamını borçlanabilir.

BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK KURUM VE KURULUŞLARIN ADRESLERİ :

TÜRKİYE’DE

T. C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü
Yurtdışı Borçlanma ve Tahsis İşlemleri Daire Başkanlığı

Mithatpaşa Cad. No:7
06437 Sıhhiye-Ankara/TÜRKİYE
TELEFON: +90 312 444 32 01
FAX: +90 312 435 32 14
 

DİĞER ANLAŞMALI ÜLKELER

Avusturya

Almanya

Arnavutluk

Azerbaycan

Belçika

Bosna Hersek

Bulgaristan

Danimarka

Fransa

Gürcistan

Hollanda

İngiltere

İsveç

İsviçre

K.K.T.C.

Kanada

Kebek

Libya

Lüksemburg

Makedonya

Norveç

Romanya

Web Tasarım Ankara